Bestyrelsen forbeholder sig ret til - i samråd med instruktøren - at lukke et hold, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte